pijl

Home

Lukt het niet om meer diverse kandidaten te werven? Kost het je moeite om talenten vast te houden en een inclusieve cultuur te creëren? Boek je geen resultaten met je aanpak op diversiteit en inclusie?

Roep dan de hulp van een expert, iemand die veel kennis heeft verzameld én in de praktijk heeft ervaren wat het is om met diversiteit en inclusie te aan de slag te gaan in organisaties. Op het gebied van executive search is Roeli Pot Consultancy partner van Colourful People.

Ik heb Roeli Pot leren kennen als een persoon die Diversiteit en Inclusie ademt. Haar bijdrage aan de Fontys Diversity Tour was super positief. Mijn collega’s die haar workshop hebben bijgewoond waren enthousiast. Het delen van haar kennis en ervaring d.m.v. een fact based business case heeft hen verder laten nadenken over hoe je diversiteit en data met elkaar kan verbinden. 
drs. Cheryl McDowall, Docent HRM Fontys Hogescholen

Op de Landelijke HR-bijeenkomst openbare bibliotheken in februari 2020 stond het thema Diversiteit & Inclusie binnen de openbare bibliotheek als werkgever centraal. Roeli ging tijdens een tafelgesprek met 20 HR-professionals in gesprek over de borging van het diversiteitsbeleid in de cultuur, aanverwante HR terreinen en in organisatieprocessen en systemen. Roeli, je gaf ons veel nieuwe inzichten.
Mirjam van Zaalen, Kwartiermaker Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken

Wil je meer weten? Ga dan naar blog, lees één van de artikelen op de pagina over mij of bekijk mijn LinkedIn profiel 

Roeli Pot Consultancy: voor kennis, ervaring en een resultaatgerichte, no-nonsense aanpak.

Doorbraak

Hoe komt het dat veel  organisaties wel diverser en inclusiever willen worden, maar ze het niet lukt om de plannen te realiseren? 

Lees verder hoe je tot een doorbraak komt

Toptalent

Om het beste talent te werven en te behouden is het nodig om de wervings- en selectieprocessen te herontwerpen. 

Lees verder hoe je kiest voor toptalent

Inspiratie

Artikelen, boeken, video's zijn een inspiratie voor vernieuwing en verandering in de aanpak van diversiteit en inclusie. 

Laat je inspireren