pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Advies

Advies

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze tot een succesvolle aanpak van diversiteit en inclusie kunnen komen. Mooie plannen sterven in schoonheid en of belanden in de bureaula. Soms doordat ze te groot of te complex zijn, waardoor niemand echt zin heeft om eraan te beginnen. Maar vaker nog komt het voor dat eigenlijk niemand begrijpt wat er nu is afgesproken, wat het doel is en wie de eerste stap gaat zetten.  

Het gaat niet vanzelf

Eén ding is zeker: diversiteit en inclusie gaan niet vanzelf. Het vraagt commitment van de top van de organisatie, van de afdeling HR en van het management. Er is geen simpele oplossing, maar tegelijkertijd is ook niet zo ingewikkeld. Het vraagt vooral om focus, een concreet maar uitvoerbaar plan, een eerste stap en het lef om dingen anders te gaan doen en door te zetten.

Stappen in het adviestraject

De basale vragen waar het om draait in een adviestraject rondom de aanpak van diversiteit en inclusie zijn:

  • Waarom wil de organisatie meer diversiteit en inclusie?
  • Is er draagvlak en actieve betrokkenheid bij de top?
  • Wat zijn de concrete doelstellingen op de korte en middellange termijn?
  • Wat zijn de 3 tot 5 actiepunten voor korte en middellange termijn?
  • Hoe wordt de voortgang gemonitord?


Uitvoering

Roeli Pot Consultancy maakt bij het adviestraject gebruik van onderzoeksmethoden uit de antropologie, zoals veldonderzoek, kampvuurgesprekken, narratieve verhalen. Het adviestraject kan zelfstandig worden uitgevoerd of in samenwerking met verantwoordelijken in de organisatie voor de uitvoering van diversiteit en inclusie.