pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Begeleiding

Begeleiding

De begeleiding richt zich zowel op professionals als op individuele medewerkers die willen doorgroeien naar een toppositie. De opbouw van het begeleidingstraject wordt in onderling overleg vastgesteld, maar zal meestal uit vier tot zes sessies bestaan.

Begeleiding van professionals

HR-professionals, zoals HR-business partners, recruiters, talent managers en adviseurs worstelen nogal eens met de vraag hoe nu concreet invulling te geven aan diversiteit en inclusie. Waar begin je, en hoe pak je die (lastige) gesprekken met de managers of directieleden nu aan? Hoe ga je om met de verborgen weerstand of de onbewuste voorkeuren van de leidinggevenden waardoor er geen verandering optreedt? Roeli Pot Consultancy kan je helpen om die barrières te doorbreken. In overleg wordt bepaald wat je als professional nodig hebt om een succesvol diversiteits- en inclusiviteitsbeleid te implementeren.

Begeleiding van individuele medewerkers

Individuele loopbaan coaching en -begeleiding is zeker voor medewerkers die tot een minderheidsgroep behoren (bijv. in de top van een organisatie) een succesvol middel om de horizontale of verticale doorstroom te bevorderen. Veel vrouwen, medewerkers met een multiculturele achtergrond of extra uitdaging vinden het lastig om zich te profileren zodat hun ambities zichtbaar worden. Ze kennen ‘de regels van het spel’ niet en vallen daardoor niet op. En terwijl hun talent niet wordt gezien, neemt de frustratie toe en de kans op uitval of weggaan wordt groter. Door middel van een aantal gesprekken kan dit voorkomen worden, en kan de medewerker, voorzien van tips & tricks de loopbaan succesvol vervolgen.