pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Over mij

Over mij

De rode draad in mijn loopbaan is ‘diversiteit en inclusie’. Dat realiseerde ik me overigens pas toen ik in 2012 aan de slag ging als Programma Manager Diversiteit bij de Rabobank.

Achtergrond

In verschillende studies die ik heb gedaan komt het thema diversiteit voorbij. Ik ben afgestudeerd als Andragoog op een onderzoek naar het voorkomen van sociale uitsluiting en heb daarvoor Transculturele Pedagogiek gestudeerd. De leergang Corporate Antropologie heeft me met een antropologische blik naar organisatieculturen, rituelen en gewoonten leren kijken en methoden toe te passen die cultuurverandering in gang kunnen zetten. In mijn loopbaan heb ik met en voor diverse groepen met afstand tot de arbeidsmarkt gewerkt, zoals langdurig werklozen, herintredende vrouwen, voortijdig schoolverlaters en groepen met een migratie achtergrond. Voor deze groepen heb ik methodieken ontwikkeld die de onderwijs- en arbeidsparticipatie bevorderen. Als loopbaanconsultant heb ik diverse individuele trajecten begeleid van kandidaten met allerlei achtergronden. En tenslotte heb ik als manager met diverse teams gewerkt en ervaren hoe ingewikkeld het kan zijn om leiding te geven aan een groep professionals met heel verschillende achtergronden.

Expert in diversiteit en inclusie

Sinds 2012 ben ik als Manager Diversiteit en Inclusie werkzaam bij de Rabobank en verantwoordelijk voor beleid en aanpak voor de gehele Rabobank Groep. En met die aanpak is succes geboekt, want de Rabobank wordt gezien als één van de koplopers op het gebied van diversiteit & inclusie.  Het aandeel vrouwen in de top ligt nu ruim boven de 30%, het aandeel multiculturele medewerkers is gestegen en er is organisatie breed draagvlak voor diversiteit & inclusie.

Sinds 1 maart 2019 ben ik eveneens Associate Partner bij Aardoom en De Jong, een executive searchbureau in de publieke sector. In deze rol zet ik me in voor het bevorderen van diversiteit en inclusie in de publieke sector. Voor meer informatie, zie aardoomendejong.nl

Artikelen en publicaties